Engblad & Co

Skandinavisk stilsäker design med internationella influenser

"Vi utmanar och inspirerar med stilbildande design."

Kärnan i vårt varumärke går tillbaka ända till mitten av 1800-talet då vi var bland de första i Sverige med att tillverka tapeter. Det var vågat och något helt nytt på den tiden, och i den andan har vi fortsatt. Vi har sökt oss fram genom olika kreativa samarbeten och förvärv av andra tapettillverkare. Och vi har haft olika namn. Men trots att vår väg inte varit helt spikrak så har vi hela tiden definierats av vårt mod att prova nytt, och vår förmåga att hitta nya, intressanta och stilbildande uttryck. I dag har vi tagit tillbaka vårt ursprungliga  namn, Engblad & Co. Därmed knyter vi an till vår ständigt moderna historia, men också till att vi idag är ett varumärke som fortfarande drivs av att vi vågar och utmanar med vår stilbildande design.

Modernt skandinaviskt

Vi började tillverka tapeter samtidigt som industrialismen tog fart och det som idag kallas för modern skandinavisk design var i sin linda. Båda dessa strömningar, med rena och raka linjer samt en tendens att förenkla och skala av, är grundläggande för vårt formspråk. I dessa strömningar hämtar vi också inspiration till våra färgskalor och de olika känslor vi vill förmedla.

 

 

Besök Engbladco.com