Management

Ledningen består av koncernledning, där VD, CFO och COO är representerade. Det utökade ledningsgruppen omfattar cheferna för våra sex affärsenheter: WallVision Sweden, WallVision International Sales, Cole & Son, Wall & Decò, WallVision China och Borge.

WallVision är världsledande inom den internationella premium tapeter marknaden och den tydliga nordiska marknadsledaren. Vi designar, tillverkar och distribuerar några av tapetindustrins mest ikoniska och genuina varumärken.