Investor relations

WallVision grundades 1905 och är världsledande på marknaden för premiumtapeter och är den tydliga nordiska marknadsledaren. WallVision designar, tillverkar och säljer högkvalitativa tapeter över hela världen genom fem väletablerade varumärken.
Det är företagets vision att bli den ledande leverantören av premium-segmentet tapeter i Europa. "Ledande" avser marknadens starkaste, mest eftertraktade och mest lönsamma varumärke.

 

Koncernens moderbolag är WA Wallvision AB, baserat i Borås, Sverige. Den underliggande verksamhetsgruppen, med moderbolaget Waldemar Andrén Tapetdesign AB, är också baserat i Borås och har fem dotterbolag: WA WallVision Sweden AB, Sverige; John O. Borge AS, Norge; Cole & Son Ltd, Förenade kungariket; Wallvision International Trading (Kina) Co Ltd, Kina; och Wall & Decò S.t.l., Italien. Produktionen är belägen i Borås, Sverige och Cervia, Italien.

Flyttad årsstämma

Till WA WallVision AB Aktieägare,

Till följd av den senaste tidens utbrott av det nya coronaviruset, har vi förhöjd risknivå för spridning som har medfört att myndigheter i Sverige infört mötes- och reserestriktioner.

Då flera av våra aktieägare är över 70 år, har vi ett särskilt ansvar att värna våra aktieägares hälsa. WA WallVision AB har därför fattat beslut om att skjuta upp årsstämman som normal äger rum i april varje år, till ett senare datum då stämman eventuellt kommer hållas i ett alternativt format exempelvis [digital strömning].

Beslutet att flytta fram årsstämman är resultatet av en sammanvägd bedömning. Vi är i ett oklart läge vad det gäller spridningen och konsekvenserna av den pågående Covid-19 pandemin såväl som det snabbt föränderliga och därmed ytterst svårbedömda ekonomiska läget.

WA WallVision AB återkommer med en kallelse till årsstämma senast fyra veckor före det nya datumet. Stämman kommer att hållas senast den 30 juni i enlighet med gällande lagstiftning.