Environment

Ambitious environmental goals

WallVision is a pioneer in the industry with well-developed environmental practices and we constantly strive to make the least possible environmental impact. In order to achieve our ambitious environmental goals, it has been important to maintain full control of the entire chain: from raw material and production, right up to the final use of the product.

We get the raw paper material for our wallpaper and packaging from some of the world's most sustainable forestry companies with a commitment to replanting trees.

 

 

FSC - certiferade

Sedan 2018 är WallVision Sweden AB FSC-certifierat. Detta innebär att vi använder FSC-certifierade material att trycka våra tapeter på. Träråvaran som används till produktion av papper och nonwoven garanteras härigenom komma frånskogar med hållbart skogsbruk. The Forest Stewardship Council® (FSC)är en internationell organisation som arbetar för att skogsbruk ska skötas på ett miljömässigt, socialt och ekonomiskt ansvarsfullt sätt. Mer information om FSC kan hittas på https://www.fsc.org/