Investor relations

Founded in 1905, WallVision is a global leader in the international premium wallpaper market and is the clear Nordic market leader. WallVision designs, manufactures and sells high-quality wallpapers throughout the world through five well-established brands.
It is the company's vision to become the leading supplier for the premium segment of wallpaper in Europe. "Leading" refers to the market's strongest, most sought after and most profitable brand.

The Group's parent company is WA Wallvision AB, based in Borås, Sweden. The underlying operating group, with the parent company Waldemar Andrén Tapetdesign AB, is also based in Borås and has five subsidiaries: WA WallVision Sweden AB, Sweden; John O. Borge AS, Norway; Cole & Son Ltd, United Kingdom; Wallvision International Trading (China) Co. Ltd., China; and Wall & Decò S.t.l., Italy. The production is located in Borås, Sweden and Cervia, Italy.

Flyttad årsstämma

Till WA WallVision AB Aktieägare,

Till följd av den senaste tidens utbrott av det nya coronaviruset, har vi förhöjd risknivå för spridning som har medfört att myndigheter i Sverige infört mötes- och reserestriktioner.

Då flera av våra aktieägare är över 70 år, har vi ett särskilt ansvar att värna våra aktieägares hälsa. WA WallVision AB har därför fattat beslut om att skjuta upp årsstämman som normal äger rum i april varje år, till ett senare datum då stämman eventuellt kommer hållas i ett alternativt format exempelvis [digital strömning].

Beslutet att flytta fram årsstämman är resultatet av en sammanvägd bedömning. Vi är i ett oklart läge vad det gäller spridningen och konsekvenserna av den pågående Covid-19 pandemin såväl som det snabbt föränderliga och därmed ytterst svårbedömda ekonomiska läget.

WA WallVision AB återkommer med en kallelse till årsstämma senast fyra veckor före det nya datumet. Stämman kommer att hållas senast den 30 juni i enlighet med gällande lagstiftning.